Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van reuzen stond (Isaac Newton,1677).

Deze site maakt dankbaar gebruik van de volgende onderdelen die door hun rechthebbende vrij ter beschikking zijn gesteld:

Software

  • Het content management systeem drupal .
  • De ontwikkeltaal PHP.
  • Het operating system CentOs (dat weer afgeleid is van Linux).

Beeldmateriaal

De foto op de voorkant is van Gostalgia en te vinden op Flickr.